Disclaimer

Angie Communications International B.V. (“Angie”) wijst u ten aanzien van de website www.angiewireless.nl (“de website”) op het volgende:

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder omschreven.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Angie Communications International B.V. Het is een bezoeker van de website onder geen beding toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Angie Communications International B.V.

De op de website getoonde informatie wordt door Angie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Angie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Angie, welke geen eigendom zijn van Angie, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Angie. Angie kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Angie worden onderhouden wordt afgewezen.