Copyright

Angie Communications International B.V. (“Angie”) wijst u ten aanzien van de website www.angiewireless.nl (“de website”) op het volgende:

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder omschreven.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Angie en worden beschermd door de voor hun rechtmatige eigenaren relevante auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang (ver)krijgen tot de website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Angie Communications International B.V., behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.